logo

Nhất Niệm
Tiêu Dao

【HƯỚNG DẪN】QUY ĐỔI PHIẾU THƯỞNG

2023-06-09 10:45:38

--------------------

 Nạp +25% tại: https://nap.zoneplay.vn/
 Nhập Hội Tu Tiên: fb.com/groups/nhatniemtieudao
 Trang Chủ: https://nntd.zoneplay.vn/
 Tải Trên iOS: https://nntd.onelink.me/cPp2/xkhiwha4
 Tải Trên Android: https://nntd.onelink.me/cPp2/sdd7t9w0

-------------------
[Quy đổi Phiếu Thưởng tương đương với giá trị như sau:
- 200 Phiếu Thưởng = Gói 5.000 VND
- 400 Phiếu Thưởng = Gói 9.000 VND
-  600 Phiếu Thưởng = Gói 25.000 VND
- 1200 Phiếu Thưởng = Gói 49.000 VND
- 1800 Phiếu Thưởng = Gói 79.000 VND
- 3000 Phiếu Thưởng = Gói 129.000 VND
- 6800 Phiếu Thưởng = Gói 249.000 VND
- 8800 Phiếu Thưởng = Gói 329.000 VND
- 9800 Phiếu Thưởng = Gói 379.000 VND
- 12800 Phiếu Thưởng = Gói 499.000 VND
- 19800 Phiếu Thưởng = Gói 799.000 VND
- 32800 Phiếu Thưởng = Gói 1.299.000 VND
- 64800 Phiếu Thưởng = Gói 2.499.000 VND