logo

Nhất Niệm
Tiêu Dao

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

2023-02-08 11:25:39

【CẨM NANG】HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

 

--------------------------

A. Quản Lý, Chi Tiêu Tài Nguyên
1. Linh Thạch: 

 • Là tiền tệ quan trọng nhất trong Nhất Niệm, hầu hết tính năng ingame phải sử dụng linh thạch (phường thị, luyện khí, luyện đan).

✔ Phường Thị:

Những vật phẩm nên mua

 •  Tàng bảo đồ (Bất kỳ phẩm giai)
 •  Đan tu vi hiếm phẩm đổ lên, nguyên liệu chế đan tu vi (bất kỳ phẩm giai)
 •  Đan chỉ số
 •  Ma nguyên (Demonroot) để tăng kỹ năng sủng vật
 •  Côn Luân Bích để mở rộng hành trang, tăng phẩm tụ linh trận (Energy Array), hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng.

✔ Lưu ý: 

 •  Làm mới phường thị 10 lần mỗi ngày. Cứ mỗi 5 lần làm mới sẽ chắc chắn xuất hiện vật phẩm từ hiếm giai đổ lên.
 •  Phường Thị sẽ được tự động làm mới miễn phí mỗi 3 tiếng.
 •  Luyện khí chỉ luyện nguyên liệu lục phẩm đổ lên.
 •  Đan tu vi, phá cảnh thì luyện mọi phẩm.

2. Cơ Duyên Thạch/ Thiên Mệnh Thạch

 • Thiên Mệnh Thạch: Là tiền tệ chỉ có có thể kiếm được thông qua nạp.Là tiền tệ duy nhất có thể sử dụng trong đấu giá hội.
 • Cơ Duyên Thạch: Kiếm được thông qua hoạt động ingame hoặc các gói nạp ( đấu trường, đấu trường liên server, bát hoang chiến,...)

✔ Lưu ý: 

 • Thiên mệnh thạch và Cơ duyên thạch có giá trị ngang nhau khi dùng để mua tài nguyên
 • Có thể tùy chỉnh ưu tiên sử dụng loại tiền tệ nào để thanh toán trong cài đặt (Ngoại trừ đấu giá bắt buộc phải xài thiên mệnh thạch).

a. Những Vật Phẩm Đáng Mua Trong Thiên Cơ Các

 •  Túi đan tu vi (chắc chắn nhận được sử thi phẩm giai dan dược trở lên)
 •  Dẫn ma hương (tăng hiệu quả afk)
 •  Nếu là light spenders (2-4m/ tháng) thì có thể cân nhắc mua các vật phẩm được giảm giá 70% (đặc biệt là đá rèn, bụi cường hóa).
 •  Whale thì 50%
 • Note: tu si chưa có nhiều cơ duyên thì không nên mua thức ăn cho sủng vật.

✔ Lưu ý: 

 • Cơ duyên các được làm mới mỗi ngày hoặc đột phá cảnh giới (Tiểu hay đại cảnh giới đều được), cho nên kiểm tra số lượng Cơ Duyên thạch sở hữu trước khi đột phá cảnh giới để không bỏ lỡ vật phẩm
 • Có thể sử dụng 100 Cơ Duyên thạch hoặc lệnh bài cơ duyên để làm mới ( lệnh bài kiến trong bảo rương hoặc nhiệm vụ hàng ngày)

b. Các Thứ Đáng Chi Tiêu Khác:

 • Mua điểm công pháp mỗi ngày (50 Cơ duyên thạch = 100 điểm công pháp)
 • Xây dựng tông môn ( 50 Cơ Duyên thạch)
 • Mở rộng dược viên ( ít nhất 18 ô)
 • Các gói bán bằng Cơ Duyên thạch trong hoạt động hàng tuần

3. Thiên Cơ Thạch (Reveal stone): 

 •  Là một trong những tài nguyên khan hiếm nhất trong Nhất Niệm Tiêu Dao, được sử dụng để mua Thiên Địa Chân Ngôn, dùng cho nâng thần thông pháp tắc khi đạt tới Phá Hư / Phản Hư kỳ
 •  Không nên sử dụng thiên cơ thạch trước khi đạt tới Phá Hư/ Phản Hư kỳ. Tiết kiệm càng nhiều càng tốt vì đây là tài nguyên  không thể thiếu trên con đường tu luyện sau này.

4. Huyền Tinh Thạch/ Tông môn cống hiến:

a.Huyền Tinh Thạc

 • Huyền Tinh Thạch có thể khai thác ở tông môn chi địa. 
 • Mỗi tuần có tối đa 7h để khai thác nhưng mỗi ngày chỉ có thể khai thác 2h và sẽ được làm mới mỗi 8h sáng thứ 2 hàng tuần. Nên khai thác mỏ thạch lớn nhất ở vực để tối đa hóa lượng hoàng thạch kiếm được mỗi tuần.
 • Sử dụng tất cả Huyền Tinh Thạc vào thần thông. Sau khi lên Phá hư cảnh mới mua những vật phẩm khác (Vật phẩm cho hoạt động hàng tuần, và sách thần thông).

b.Tông môn cống hiến.

 •  Nhận được thông qua xây dựng tông môn hoặc nuôi thần thú trấn tông
 •  Sử dụng để mua luyện khí bản vẽ (vũ khí, hộ giáp, ngọc bội, bùa chú, bảo mệnh) và đan phương (đan tu vi, đan phá cảnh, đan chỉ số).

B. Tu Hành Và Đột Phá Cảnh Giới: 
1. Tu Hành: 

 •  Chỉ phục dụng đan dược có phẩm xanh đổ lên khi tu luyện để tối đa lượng tu vi nhận được mỗi ngày. 
 •  Đừng quên mua 2 túi đan tu vi mỗi lần cơ duyên các làm mới.
 •  Trước khi bế quan, nhớ kiểm tra thật kỹ xem bản thân đã phục dụng đan/thổ nạp ngày hôm đó hay chưa. Nếu ngày hôm đó quên phục dụng đan dược sẽ chỉ nhận được 70% exp đan xanh mỗi lượt đan chưa được dùng

2. Đột Phá Cảnh Giới:

 •  Sau khi cảnh đạt tới hậu kỳ, nên phục dụng Dẫn Ma Hương ở bản đồ hậu kỳ để tìm kiếm nguyên liệu chế đan phá cảnh. 
 •  Sử dụng đan phá cảnh để tăng tỉ lệ đột phá thành công (dùng phẩm lam trở lên) hay làm giảm thời gian chờ khi đột phá thất bại. ( dùng phẩm lục đổ xuống). 
 •  Sau khi đột phá đại cảnh (vd: Nguyên anh hậu kỳ => Hóa thần tiền kỳ) thì lượt sử dụng đan tu vi, thổ nạp với Thiên Cơ các sẽ được làm mới. Cho nên đừng quên xài hết trước khi đột phá, cũng như là để dành cơ duyên để mua vật phẩm trong Cơ Duyên các.

C. Chiến Đấu:


1. Thần Thông: 
 a. Hướng Nâng Cấp Thần Thông Cho Pháp Tu:

 • Pháp tu ưu tiên nhánh trái trước, tới khi Phong Tuyết đạt tới lv69 thì sang nhánh còn lại nâng cấp Kính Hoa. Sách thần thông ưu tiên Phong Tuyết và Kính Hoa +5.
 • Nông dân/ f2p có thể cân nhắc xài Bát Quái trước khi đủ tài nguyên chuyển sang Kính Hoa

b. Hướng Chọn Thần Thông:

 • -Sẽ được chia làm 2 loại: PVE (tu sĩ với quái) và PVP ( tu sĩ vs tu sĩ)

PVE:

 • Khi farm quái ở map thì chọn full thần thông dạng dmg (ưu tiên quần thể thần thông ).
 • Boss thế giới và Vực Sâu (boss tông môn) cũng tương tự nhưng ưu tiên đơn mục tiêu thần thông.

PVP:

 • Luôn bật khiên trước.
 • Xài 2 kỹ năng quần thể trước để clear sủng vật của đối phương rồi sử dụng khống chế thần thông và đơn mục tiêu thần thông tiếp sau.

2. Công Pháp: 

 • Không nên cố gắng nâng viên mãn 1 cuốn công pháp. 
 • Nâng đúng dòng bản thân cần rồi chuyển sang công pháp khác.

VD: công pháp trên chỉ cần dòng Động phủ cơ sở linh khí 2%, sau khi đạt được thì chuyển sang cuốn khác.

 •  Dù là nông dân hay Đại Gia cũng nên tập trung tối đa vào cảnh giới, sau khi max hết các dòng hỗ trợ tu vi thì mới trở về hoàn thành công pháp.
 • Theo thứ tự: Động phủ cơ sở linh khí (adobe)- Lượt phục dụng đan- hiệu quả phục dụng Đan- Lượt thổ nạp- hiệu quả thổ nạp. 

LƯU Ý: Chỉ nên nâng công pháp thổ nạp nếu là light spenders/ whales, không thì nếu hoàn thành r10 công pháp thì dừng lại tích để đợi phi thăng.

3. Cổ Bảo: 

 •  Đây là tính năng chính để tăng lực chiến cũng như chỉ số bản thân. Cổ bảo có thể thu thập thông qua tầm bảo hoặc hoạt động hàng tuần (Kỳ Ngộ). 
 •  Cổ bảo bao gồm: 

- Phàm giới cổ bảo

- Linh giới cổ bảo (Sau khi lên phá hư và phi thăng linh giới)

- Giới hạn cổ bảo (Trong các hoạt động collab của game)

….

- Cổ bảo cũng chia làm 2 loại: Trưởng Thành Cổ bảo và Cố Định cổ bảo.

 • Cố Định Cổ bảo là tăng 1 lượng chỉ số nhất định mỗi lần nâng cấp. Còn Trưởng Thành cổ bảo tăng trưởng yêu cầu đạo hữu phải thỏa mãn điều kiện để tăng trưởng

LƯU Ý: Đầu game nên ưu tiên up Cố Định cổ bảo , Trưởng Thành cổ bảo đợi khi tích được nhiều hoặc đầy điều kiện mới nên nâng cấp.

Có 2 cách để cổ bảo mạnh hơn là nâng cấp và tăng sao:

 •  Tùy theo hướng tu luyện, mà chọn loại cổ bảo tương xứng để up, nếu theo pháp tu thì tập trung up sao/ nâng cấp cổ bảo pháp công, chân nguyên, khí huyết trước rồi mới tới tỉ lệ chính xác, né (m.hit, m.eva); pháp phòng, thể phòng (mdef, pdef),...
 •  Thể tu tập trung thể công, khí huyết, còn lại tương tụ pháp tu.
 •  Ngoài ra còn phải chú ý những cổ bảo có chỉ số chặn, hay xuyên (p.block/m.block, p.PEN/m.PEN), giảm dmg nhận vào/ tăng dmg gây ra từ pháp bảo/ thần thông cũng rất quan trọng. Đây là các chỉ số rất mạnh trong PVP.

4. Trang Bị

 • Về cường hóa thì up theo bộ 40,45,50,... để kích set. Nhưng vũ khí với dây chuyền có thể hơn set 20-30 level.
 • Những dòng phụ phía dưới thì tùy luck. 
 • Dòng phụ của vũ khí, giáp, dây chuyền quan trọng hơn so với dòng phụ của pháp bảo. Bởi vì nó cộng thẳng vào chỉ số nhân vật, dòng của pháp bảo chỉ được cộng khi pháp bảo đó kích hoạt.
 • Về khắc thì khắc sao cho kích hoạt được dòng ẩn là được.

D. Hoạt Dộng: 

 • Note: Mọi hoạt động đều được giải thích tỉ mỉ ở nút ? ở UI hoạt động đó trong game.

1. Hoạt Động Trong Server: 
a. Thần Thú Xâm Phạm

 • Boss toàn server sẽ xuất hiện mỗi 12h, 18h tối mỗi ngày.
 • Quà top damage chỉ nhận được 1 lần/ ngày.
 • Quà giết boss được nhận 2 lần/ ngày (mỗi buổi 1 con).
 • Hoạt động chính để lấy nguyên liệu phẩm tím và vàng để chế trang bị. 

b. Đấu Trường:

 • Tổng kết 21h tối mỗi ngày, phần thưởng mỗi ngày sẽ được dựa theo xếp hạng.
 • Nên đánh vào 20h58 mỗi ngày.
 • Sau 14 ngày sẽ tổng kết mùa giải và trao thưởng.
 • Không nên đánh người cùng tông môn. (Tránh mất hòa khí xD) 
 • Top 3 mỗi mùa sẽ được miễn phí 3 lần tham gia viễn chinh dị giới.

c. Trấn Yêu Tháp:

 • Mỗi ngày leo tối đa 80 tháp, mỗi 5 tầng sẽ nhận được đá rèn (rất quan trọng)
 • 10 người vượt mốc tầng 100, 200, 300,... sớm nhất sẽ được thêm bụi cường hóa, mảnh rương hoàng kim bảo rương.
 • Pháp tu có lợi thế lớn ở hoạt động này do có thể thả diều quái.
 • Link cách kite quái: ( Nhất niệm tiêu dao ) Pháp tu Kết đan hậu kỳ 7.2m lực chiến vượt tầng 160 Trấn Yêu Tháp

d. Vực Sâu (Demonbend Abyss): 

 • Hoạt động tông môn, mở từ 9h sáng đến 10h tối mỗi t2, t4, t6.
 • Mỗi thành viên trong tông môn có 10p riêng để tham gia.
 • Tổng sát thương của tông môn càng nhiều thì quà càng nhiều.

Có 2 loại phần thưởng: 

 • Phần thưởng dmg cho cá nhân tùy theo lượng sát thương là kim thạch, và điểm cống hiến tông môn
 • Phần thưởng tổng dmg của tông môn thì tùy thuộc số thanh máu boss mất, 4 thanh máu 1 lần gacha.

Lưu ý quan trọng: Nếu người tham gia cùng lúc đủ mốc vd: 5 người, 10-14 người, >20 người thì sẽ có buff tương ứng 3/6/10%. Cho nên việc thống nhất 1 giờ dame boss là rất quan trọng. Gợi ý là 9h tối.

e. Tông Môn Thiền Định: 

 • Hoạt động tông môn, mở từ 9h sáng- 10h tối mỗi t3, t5.
 • Thành viên trong tông môn vào khu rèn luyện treo để nhận tu vi
 • Lưu ý quan trọng: Giống như quỷ vực, càng nhiều thành viên tham gia buff nhận được sẽ càng ngon. Cũng nên chọn 21h là giờ chung.
 • Vào tuần đầu tiên khi mới ra server, tu vi từ hoạt động này được x2, cho nên đừng quên kiếm tông môn sớm nhất có thể. Tuần đầu tiên cũng có hoạt động truyền công trong tông môn, người truyền công và được truyền công đều được quà, nên truyền công sau 9h sáng để được x2 quà.

f. Tông Môn Loạn Chiến

 • Diễn ra mỗi 9h tối t7 hàng tuần
 • Hoạt động chủ yếu để farm kim thạch
 • Trận pháp dùng để nhét những thành viên không online được, ai online được thì điều khiển trận pháp 
 • Tiêu diệt tu sĩ, trận pháp, yêu ma trong bản đồ để kiếm điểm. Sau 15p, tông môn nào nhiều điểm nhất sẽ thành bá chủ vương quốc đó và sẽ được quyền tham gia bát hoang chiến với nhận được buff tăng nồng độ linh khí.

2. Hoạt Động Liên Server:
a. Hoạt động Hàng Tuần: Kỳ ngộ, Thú triều, trích tinh lâu ( bấm vào dấu ? để rõ).

 •  Vật phẩm để tham gia event có thể kiếm trong cửa hàng tông môn, nhiệm vụ hàng tuần và mua
 •  Đối với người chơi nông dân, ít nạp hay light spend. Quà chủ yếu khi hoàn thành vòng.
 •  Cố gắng hoàn thành ít nhất vòng 1 của trích tinh lâu. 2 hoạt động còn lại nên tích, và chỉ nên xả sau khi đạt ít nhất phá hư.
 •  Đối với whale ( >20m/ tháng) thì nên cố gắng vào top 10 mỗi tuần để lấy nguyên liệu nâng cấp tạo hóa chí bảo, nhưng nên tập trung ở 2 hoạt động trích tinh lâu và thú triều vì quà top của lồng đèn không có nguyên liệu nâng cấp tạo hóa chí bảo.

b. Tông Môn Đối Quyết: 

 • Mỗi thành viên có 3 lượt khiêu chiến và sẽ bị khiêu chiến tới khi thất bại 3 trận
 • Tông chủ sẽ chọn 5 thành viên mạnh nhất (sức chiến đấu chứ không nhìn lực chiến) để làm hộ pháp.
 • Khiêu chiến thắng được nhận 3d, thua được 1d. Thắng hộ pháp sẽ được 7d.
 • Không nên cố gắng nghịch tập hay khiêu chiến vượt cấp, nên chọn đối thủ yếu hơn để bên trên đánh xuống.
 • Tổng kết bên nào nhiều điểm hơn sẽ thắng.
 • Xếp trận sẽ là ngẫu nhiên toàn bộ server.
 • Do đó nên tuyển thành viên chất lượng thay vì số lượng để không kéo chân những thành viên khác.

c. Bát Hoang Tranh Đoạt: 

 • Diễn ra mỗi tối 9h chủ nhật hàng tuần
 • Trong game sẽ mô tả chi tiết cách thức để có được quyền tham gia bát hoang chiến cũng như cách phân chia lãnh địa.
 • Nơi cho đại năng xả stress, nông dân, f2p, light spend thì nên đi chiếm những base 2d, 1d. Tông môn nào chiếm được base 3d thì khả năng cao giành được vị trí top1.
 • Lưu ý: Nếu tông môn của đạo hữu không tranh giành nổi vị trí trên nhất lưu chi địa thì nên chuyển xuống nhị lưu, không nên chầy cối. Không tham gia được bát hoang chiến sẽ bị các tông môn khác bỏ rất xa.

c. Dị Giới Xâm Nhập: 

 • Diễn ra từ 10h sáng - 22h tối, mỗi t7,cn hàng tuần
 • Tu sĩ có thể phá hư qua dị giới khác để tiêu diệt quái và tu sĩ.
 • Mỗi lần qua được 10p (tiêu diệt 3 tu sĩ được cộng thêm 3p) và miễn phí 1 lần qua mỗi tuần, lệnh bài để qua có thể mua với giá 100 cơ duyên thạch , nhiệm vụ tuần hoặc nhận thông qua tàng bảo đồ.
 • Khi bị tu sĩ bên đó phát hiện hoặc đạo hữu tiêu diệt trên 3 người bên vị diện đó sẽ được treo trên bảng truy nã bên vị diện đó.
 • Sẽ có 4 bảng xếp hạng, tùy thuộc vào xếp hạng của đạo hữu sẽ được trao phần thưởng tương ứng.
 • Có thể sáp nhập tối đa 8 vị diện. Ở 2 tuần đầu sẽ là 2, sau vài tuần sẽ là 4.
 • Mỗi tuần sẽ có 1 nửa số vị diện xuất hiện bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới sẽ giúp cho điểm của vị diện sở hữu nó kiếm được nhiều điểm hơn. Cho nên các tu sĩ ở vị diện khác phải hợp lực lại qua tranh đoạt bản nguyên thế giới nếu như không muốn mất top.
 • Lưu ý: Nếu đạo hữu không vượt trội hoàn toàn so với toàn bộ tu sĩ bên vị diện đó, chỉ nên tiêu diệt quái và tránh bị phát giác. Khi còn 2p thì cố gắng giết đủ 7 mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

E. Những Thứ Cần Chuẩn Bị Trước Khi Đột Phá Phá Hư Cảnh

 • Đừng trả nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần khi chắc chắn đột phá động hư cảnh cảnh vào ngày / tuần đó.
 • Ít nhất 300 triệu linh thạch
 • 50 lệnh bài Thiên cơ các đổ lên, càng nhiều cơ duyên thạch càng tốt để mua túi đan, dược và giấy.
 • Càng nhiều thiên cơ thạch càng tốt.
 • Tích trữ bảo rương ( hoàng kim, tím và sủng vật) từ giai đoạn hóa thần trung kỳ, càng nhiều càng tốt.
 • Tích voucher vì giai đoạn phá hư tiền kì rất nhiều pack nạp ngon.
 • Tích kim thạch, điểm cống hiến tông môn để mở kháng nhân giới khống chế cũng như bản thảo luyện khí và đan phương.
 • Ít nhất 24 ô dược viên để trồng đạo quả.
 • Vật phẩm để tham gia kì ngộ và thú triều. Lên phá hư sẽ có thêm linh giới cổ bảo và kĩ năng cho bổn mệnh pháp bảo.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cụ thể Tân Thủ rất chi tiết cho các huynh tham khảo, tư liệu này sẽ giúp ích rất nhiều, tiếp kiệm thời gian tiềm hiểu cho các huynh trên con đường" Nhất Niệm Tiêu Dao " Tiểu sư muội xin cảm ơn Cường giả "Piu Mapis" đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báo của mình cho toàn thể Tu chân giới nhé <3.